รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโควตารับตรง ปีการศึกษา 2566 รายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565

BANNER 1

 BT 1a

น้อง ๆ อ่านประกาศก่อนตรวจสอบรายชื่อนะครับ

 

BT1

 

BT2

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565
พร้อมทั้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
และจัดส่งเอกสารการรายงานตัวตามประกาศ คลิกประกาศ

 

ระบบรายงานตัวออนไลน์ จะเปิดในวันที่ 28 พ.ย. 2565

bt3

หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่รายงานตัวและชำระเงินภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

 

เข้าร่วมกลุ่ม Line  คลิก!!

line

 

66 001

66 002 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) รอบที่ 2 ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 2565 อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ คลิก

 

ติดต่อสอบถามผ่าน Line Official สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเลย!!
เพิ่มเพื่อนกันไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งการเรียนการสอน
@153tlves

LINE OA 

กลุ่มไลน์ OpenChat คลิก!!

QrCode OpenChat