รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโควตารับตรง ปีการศึกษา 2566

BANNER 1

 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาที่คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์)

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 พ.ย. 2565 เวลา 08.30 น. คลิกประกาศ

BT1

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565
พร้อมทั้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
และจัดส่งเอกสารการรายงานตัวตามประกาศ
 คลิกประกาศ

BT2

 

ระบบรายงานตัวออนไลน์ จะเปิดในวันที่ 28 พ.ย. 2565 

bt3

หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่รายงานตัวและชำระเงินภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

 

 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) รอบที่ 2 ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 2565 อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ คลิก

 

 

ติดต่อสอบถามผ่าน Line Official สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเลย!!
เพิ่มเพื่อนกันไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งการเรียนการสอน
@153tlves

LINE OA

กลุ่มไลน์ OpenChat คลิก!!

QrCode OpenChat