รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) รอบที่ 2 ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด สมัครวันที่ 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 2565

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) รอบที่ 2 ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด ประจำปีการศึกษา 2566

BN Walkin66 web

สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 2565 เท่านั้น
จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565 (จัดส่งได้ตั้งแต่วันที่สมัคร)

ชำระเงินภายใน 1 วันหลังสมัครออนไลน์

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครก่อนทำรายการสมัครในระบบออนไลน์

BT 1

 

BT 2

 

คลิก วิธีการสมัครออนไลน์

 

เอกสารการสมัครเข้าศึกษาที่จะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย อย่างช้าภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
     1. ใบสมัคร “ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด” (ที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร)

     2. หลักฐานการศึกษา
         สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ)/ (รบ.) ฉบับ 4 หรือ 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
         สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ)/ (รบ.) (ฉบับสำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาใบผลการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5 (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำมาส่งวันเปิดภาคเรียน)
    
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ

     5. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร (สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร หลังสมัครออนไลน์ และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย)
          หรือหลักฐานการชำระเงินผ่านแอป ธ.กรุงไทย (ชำระผ่าน Comp code ที่แจ้งในประกาศรับสมัครเท่านั้น) (สลิปการชำระเงิน) *ให้สั่งพิมพ์ในกระดาษ A4 หากชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย* สามารถใช้บัญชีผู้อื่นในการชำระเงินได้ ต้องระบุรหัสผู้สมัครให้ถูกต้อง (หรืออาจจะระบุชื่อ-สกุล ในบันทึกช่วยจำไว้ด้วยก็ได้) หากผิดพลาดจะต้องชำระใหม่

 

ที่อยู่จัดส่งเอกสารการสมัครเข้าศึกษา
THpostAddress

 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอน รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศการรับนักศึกษา และส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 2565 (หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และ ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครและค่าสมัคร)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

     โทร. 083-391-1166
     Facebook : @regpkru
     Line OA : @153tlves

         LINE OA
            เข้าร่วมกลุ่ม