รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565

BN PKRU listdirect inde65

 

BT2

 

BT1

 

 

 

p1

p2

p3