ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระดาษแข็งปรุกลางสำหรับพิมพ์บัตรประจำตัวบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระดาษแข็งปรุกลางสำหรับพิมพ์บัตรประจำตัวบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

button