ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเพื่อการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำวัสดุเพื่อการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

button