ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดกระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดกระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

button