ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต Facebook content เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต Facebook content เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

button