ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

button