ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

button