ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และใบปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และใบปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

button