7 ต.ค. 2565 สวก. พบผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต

Page1 IMG 0810

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงารทะเบียน) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ (ดร.วรากร อังศุมาลี) หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (คุณพวงทิพย์ รักแต่งาม) และบุคลากรสำนัก ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อแนะนำหลักสูตร การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความต้องการเข้าต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนและบุคลากร 

IMG 0786

IMG 0771

IMG 0766

IMG 0763

IMG 0775

IMG 0808

 

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม