6 ต.ค. 2565 สวก. พบผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

cover 742

     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงารทะเบียน) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ (ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด และ ดร.วรากร อังศุมาลี) หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (คุณพวงทิพย์ รักแต่งาม) และบุคลากรสำนัก ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เพื่อแนะนำหลักสูตร การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความต้องการเข้าต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนและบุคลากร

IMG 0695

IMG 0705

IMG 0726

IMG 0739

IMG 0753

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม