ขอแสดงความยินดีกับ นางสินีนาฏ ปิยสวัสดิ์ธาดา นักวิชาการศึกษา เนื่องในโอกาส ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ตามโครงการต้นกล้าจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2565 “ด้านจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน”

sineenard 002665