26-05-2565 สวก. ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

IMG 0131
 
สวก. ให้การต้อนรับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผศ.ดรธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะผู้บริหาร สวก. และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏกำแพงเพชร และบุคลากร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล และงานหลักสูตรและแผนการเรียน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
IMG 0111
 
IMG 0003
 
IMG 0031
 
IMG 0099
 
IMG 0107
 
IMG 0117
 
IMG 0036
 
IMG 0102
 
IMG 0025
 
IMG 0044
 
IMG 0045
 
IMG 0051
 
IMG 0056
 
IMG 0022