สวก. แจ้งช่องทางการติดต่อผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2565

online 03 65

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งช่องทางการติดต่อผ่านออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2565

ขอความร่วมมืออาจารย์ และนักศึกษาติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์
     Line Official : @153tlves
     Facebook : @regpkru
     Line Openchat : @regtalk
     โทรศัพท์ : 081-891-2240, 083-391-1166