หยุดปีใหม่ 2565 (31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65)

close newyear2022

 

สมัครเรียนออนไลน์ได้ปกติ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทรับตรงทั่วไป

รับสมัครถึงวันที่ 14 ม.ค. 2565

 

BT2