รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563

ขอความร่วมมือรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด (มกราคม - มีนาคม) อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

 

   ดาวน์โหลดเอกสาร

   ดาวน์โหลดรายงานพยากรณ์

 

dengue