สวก. จัดพิธีทำบุญประจำปีพุทธศักราช 2563

ทำบุญสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2563 และทำบุญสำนัก เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการของสำนัก โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0149

IMG 0012

IMG 0021

IMG 0026

IMG 0060

.IMG 0094

IMG 0057

IMG 0130

IMG 0150

IMG 0152

IMG 0129

IMG 0043

IMG 0132