สวก. จัดแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

สวก. จัดแนะแนวหลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.สุวิชา วิริยะมานุวงษ์ และดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

IMG 0177

IMG 0180

IMG 0193

IMG 0198

IMG 0199

IMG 0207

IMG 0213

IMG 0221

IMG 0245

IMG 0253

IMG 0263

IMG 0287

IMG 0298

IMG 0307