สวก. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สวก. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบุคลากร จัดโดยสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต

IMG 0056

IMG 0076

PKRU1

PKRU4

IMG 0010

IMG 0032

IMG 0050

PKRU5