16 และ 24 มีนาคม 2565 โครงการสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

BN 16 03 656

BN 24 03 653

 

regis

 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
หัวข้อ ประกาศ ก.พ.อ. 2564 : โอกาส ทางเลือกและแนวทางพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป
     วิทยากร : ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
                    ศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
                    ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

                    ZOOM Meeting ID: 915 0204 7356 Passcode: 541088 >>คลิกเข้าร่วม<<

                    Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/91502047356?pwd=Znh1M2UvSFVQaEs2TDdoRXFDRnltdz09

 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30
การพัฒนาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และด้านการสอน/ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนและการเรียนรู้
     วิทยากร :  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
                     ศ.ว่าทีร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลงานการรับใช้สังคม
                     รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน

                         ZOOM Meeting ID: 955 2675 0459 Passcode: 986843  >>คลิกเข้าร่วม<<

                     Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/95526750459?pwd=WjNjblRhckROaXFtaWs4MU5Tc1dDQT09

 

schedule