สอนออนไลน์อย่างไร "ให้ครูสำเร็จ เด็กสำราญ"

OK PosterProjectFeb65

 

regis

 ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ก.พ. 2565

 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม 

  1. คณาจารย์อายุงาน 1-3 ปี (ตรวสอบรายชื่อ) ได้ที่นี่ https://bit.ly/3r7T9sf
  2. ตัวแทนสาขาวิชา/วิชาเอกละ 1 ท่าน (ที่ไม่ซ้ำกับข้อ 1)

การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม

  1. PC/Notebook หรืออื่นๆ ที่ติดตั้ง Zoom และโปรแกรม MSOffice แล้ว
  2. ไมโครโฟนและหูฟัง
  3. มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ6 รายวิชาที่ท่านรับผิดชอบสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 หรือ 1/2565

 

>> 17 - 18 ก.พ. 2565 หลักสูตร "การจัดการเรียน การสอนแบบ Active Learning ในระบบชั้นเรียน Online"

        Join Zoom Meeting

       https://us02web.zoom.us/j/84301081101?pwd=SWhSaEp6NDliY0VURzFsd29zNXhQZz09

       Meeting ID: 843 0108 1101
       Passcode: 842867

 

>> 22 ก.พ. 2565 หลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ หัวข้อ "Empowering our learners to learn: Sustainable Digital Tools in the 'Next Normal' Learning Ecosystem"

        Join Zoom Meeting
        https://us02web.zoom.us/j/82573913082?pwd=ZHNKM0lySHdzSmNXQmtvL1VXUitpdz09

        Meeting ID: 825 7391 3082
        Passcode: 030621