24 และ 29 ธ.ค. 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระยะที่ 1

BN pkru24 12 64

 

 

 bt regis

สำหรับอาจารย์ที่เคยลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 

schedule