16-17 ธ.ค. 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

 

16 12 64 banner CWIEpx

  

 

bt regis

 

 

 

schedule16 12 64

 

ติดต่อสอบถามผ่าน Line Official สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเลย!!

@153tlves

LINE OA