กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุก วันที่ 6 สิงหาคม 2564

BN pkru 6 8 64

Schedule 06 08 64

 

>>ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม<<

ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในวันที่ 30 ก.ค. 2564