กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

2 66

 

กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ ภายในวันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2566

 

*ยืนยันการลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

**กรณีลงทะเบียนเรียนแตกต่างจากแผน ให้ส่งแบบแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน ก่อนที่จะทำรายการยืนยันการลงทะเบียน เมื่อส่งเอกสารใบแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้เพิ่มรายวิชาจากที่ดึงรายวิชาจากแผน

 

BT 1

 สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ และผ่าน Application 

 

BT 3

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดพลาดแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

 

BT 4

 

BT 5

ทั้งนี้ งานบริการการศึกษา ได้เปิดระบบส่งเอกสารออนไลน์ "ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน"
นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน หรือลงทะเบียนแก้ E ได้ส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เพื่อที่งานบริการการศึกษาจะได้สำรองที่นั่งสำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์

step regis

 

22 5 66 bn App reg

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     โทร. 081-891-2240
     Line OA : @153tlves