การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65) ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี

BN stdcard KTB65

 

หมายเหตุ

 1. สำหรับนักศึกษาที่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหาย จะมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ จำนวน100 บาท
 2. กรณีนักศึกษาที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคาร หากเกิดการสูญหาย จะมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ จำนวน 500 บาท