รอบเก็บตก รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65) วันที่ 11 พ.ย. 2565

BN glean stdcard65