กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65) ระหว่างวันที่ 7 - 12 พ.ย. 2565

BN schedule stdcard65

 

เข้ารับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 เวลา 09.00 - 16.00 น.

กำหนดการรับบัตร : ดาวน์โหลด

 

*หมายเหตุ ให้นักศึกษามาพร้อมกันทั้งห้อง ตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับนำบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา และเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย