รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์สอบกลางภาค 1/2565 (นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบ)

Exam mid1 65

 

BT 1

 

BT 2

 

  • นักศึกษาที่คณะกรรมการอนุญาตให้สอบ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ให้ชำระเงินที่งานการเงิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 (นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงก่อนเข้าสอบทุกครั้ง) ค่าธรรมเนียมสอบ
  • นักศึกษาที่คณะกรรมการอนุญาตให้สอบ โดยต้องไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ให้มาสอบตามวันและเวลาที่ประกาศ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ Line OA: @153tlves หรือโทร. งานทะเบียน 083-391-1166