ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน 1/2565 จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

regisextend1 65

 

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน ได้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565