สำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่น 65 (ปีการศึกษา 2565)

BN Sh regBtoU

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่

regis

 

การโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา

     น้อง ๆ (ซิ่ว หรือ เรียน ปวส.) จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องที่เค้าน์เตอร์ งานบริการการศึกษา ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ระยะเวลาตามที่แจ้งในปฏิทินการศึกษา 27 มิ.ย. - 28 ต.ค. 2565 เท่านั้น) 

     สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการการศึกษา 081-891-2240 

      ดาวน์โหลดคำร้อง

curri

 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง 1. ผ่านเว็บไซต์ reg.pkru.ac.th 2. ผ่านแอป Application #PKRU Registration System

 

 Application ที่มาพร้อมระบบแจ้งเตือน จะทำให้น้อง ๆ ไม่พลาดข่าวสาร และแจ้งเตือนวันเรียน วันสอบ

Picture2

 app

การค้นหารหัสผ่าน (User & Password) การเข้าใช้ระบบต่าง ๆ

     นักศึกษาค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ studentsearch.pkru.ac.th

     กรณีที่มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา REG ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่าน Line Official @153tlves หรือติดต่อได้ที่เค้าน์เตอร์

     กรณีที่มีปัญหาในการเข้าใช้อีเมล (Gmail/O365) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WiFi) และ ระบบเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ให้ติดต่อสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

stdsearch

 

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา

     ถ่ายรูปพร้อมเปิดบัญชีธนาคาร รอแจ้งกำหนดการเร็ว ๆ นี้
     ให้น้อง ๆ ติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์ หรือ Facebook ของสำนัก

take a photo

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

      นักศึกษาจะต้องยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2565)
      และดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกภาคเรียน ผ่านเว็บไซต์ reg.pkru.ac.th (หากไม่ได้ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนที่ไม่ได้ประเมินจนจบการศึกษา)

BN calendar1 65

 

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือนักศึกษา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/hb-pkru65

im hb pkru65