ระบบตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะผู้รายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว)

std system65

 

รายชื่อที่จะแสดงข้อมูล เฉพาะผู้รายงานตัวเข้าศึกษาออนไลน์ และชำระเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ! 

BT 1

BT2 

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ Line@ : @153tlves