งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

 AN 21 01 65

 

งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ในวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

 

button