27-12-64 ระบบรายงานตัวเข้าศึกษาขัดข้อง

error404 27 12 64 2

 

ขณะนี้มหาวิทยาลัย กำลังปรับปรุงระบบรายงานตัวเข้าศึกษาให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา

เข้าบันทึกข้อมูลได้ในเวลา 10.30 น. (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่บันทึกข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้เข้าบันทึกข้อมูลอีกครั้ง ตามเวลาดังกล่าว

 

ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้