แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและโครงสร้างหลักสูตร ของนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

BN Sh 64

 

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและโครงสร้างหลักสูตร ของนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

1. ให้นักศึกษาเข้าไปยื่นคำร้องขอจบการศึกษาผ่าน Google Form ที่ https://bit.ly/3oWj44R
2. ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา กลุ่ม เรียน ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป โดยดูตัวอย่างภาพถ่ายได้ที่ https://bit.ly/gradpt
3. นำส่งด้วยตัวเอง ที่งานประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือส่งไปรษณีย์มาที่ งานประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 

BT1 

 

BT2

 

 

pic01