ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป (สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2563

banner32 6 63

 

icon 1 2 no shadow

 

 **สำหรับผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้รายงานตัวออนไลน์ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 เท่านั้น**

 

icon calendar     icon 4