ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

banner2

 

icon 1 no shadow       icon 2 no shadow

 

 **สำหรับผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้รายงานตัวออนไลน์ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 เท่านั้น**

icon calendar     icon 4 

 

REG App12 5 63