ระบบคำนวนเกรด

 

การเข้าใช้ระบบคำนวนเกรดสำหรับอาจารย์

 

1. เข้าเว็บไซต์ http://mis.pkru.ac.th/ ทำการ login เพื่อเข้าสู่ระบบ

grade01

 

2. เลือกเมนู Reg -> อาจารย์ที่ปรึกษา

grade01

 

3. เลือกรายวิชาที่ต้องการ

grade01

 

4. เลือกคำนวนเกรดนักศึกษาที่ต้องการ

grade01

 

5. คำนวนเกรดรายวิชาที่ต้องการ

grade01


การเข้าใช้ระบบคำนวนเกรดนักศึกษา

 

1. เข้าเว็บไซต์ http://mis.pkru.ac.th/ ทำการ login เพื่อเข้าสู่ระบบ

grade01

 

2. เลือกเมนู "คำนวณเกรด"

grade01

 

3. เลือกรายวิชาที่ต้องการ

grade01

 

4. เลือกคำนวนเกรดของนักศึกษา

grade01

 

5. คำนวนเกรดรายวิชาที่ต้องการ

grade01