ปฏิทินการศึกษา

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

ปีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 

2567   1/2567  
2566   1/2566   2/2566
2565   1/2565    2/2565
2564   1/2564   2/2564
2563   1/2563   2/2563
2562   1/2562
  2/2562
2561   1/2561    2/2561
2560    1/2560    2/2560
     

 

 

กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)

 ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

2566   1/2566   2/2566   3/2566 
2565   1/2565   2/2565    3/2565
2564   1/2564   2/2564   3/2564
2563   1/2563   2/2563   3/2563
2562   1/2562   2/2562   3/2562
2561   1/2561   2/2561    3/2561 
2560    1/2560    2/2560    3/2560