ติดต่อ

map

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30

                     วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 (เปิดตามปฏิทินการศึกษา กศ.บป.)

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 076-523094 ถึง 7

  • สำนักงาน  (081-891-2240)
  • งานทะเบียนและรับเข้า (083-391-1166)
  • งานบริการการศึกษา 7130 (081-891-2240)
  • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (092-899-9439)

 

Line Official : @153tlves

Line OpenChat : regtalk

Facebook : @regpkru

* ปิดทุกวันหยุดราชการ