ติดต่อ

map

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

หมายเลขโทรศัพย์ภายใน : 076-523094-7 ต่อ

  • สำนักงาน 7100 (081-891-2240)
  • หัวหน้าสำนักงาน 7103
  • งานทะเบียน 7120 (083-391-1166)
  • หัวหน้างานบริการการศึกษา 7121
  • งานบริการการศึกษา 7130 (086-470-5170)
  • งานรับนักศึกษา 7100 (081-891-2240)
  • เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 7102
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2120, 0872804400
  • โทรสาร สำนัก 076523242
  • โทรสาร ทะเบียน 076523241

ไลน์ ID : @myq0755h

Facebook : @regpkru

* ปิดทุกวันหยุดราชการ