สวก. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 25 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และบุคลากร เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

DSC 0125

DSC 0071

DSC 0116

DSC 0016

DSC 0022

DSC 0023

DSC 0026

DSC 0035

DSC 0067

DSC 0069

DSC 0108