สวก. จัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกะตะ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม

 S 157351938

DSC 0002

DSC 0010

DSC 0005

DSC 0006

DSC 0001