สวก. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม จดจำเด็กต่งห่อ”

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร ร่วมออกบูธ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม จดจำเด็กต่งห่อ”  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) จังหวัดภูเก็ต

DSC 0021

DSC 0024

DSC 0011

DSC 0006

DSC 0034

DSC 0080

DSC 0111

DSC 0069

DSC 0017