สวก. ร่วมกับ คมส. แนะแนวหลักสูตร ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2562

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ บุคลากร และนักศึกษา แนะแนวหลักสูตรและประชาสัมพันธ์การการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

 

DSC 0101

DSC 0008

DSC 0050

DSC 0051

DSC 0133

DSC 0020

DSC 0025

DSC 0091

DSC 0124