สวก. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

         เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

44270125 2049925091732426 6220335713854947328 o

DSC 0005

DSC 0011

DSC 0012