สวก. แนะแนวหลักสูตร วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินทางจัดโครงการแนะแนวหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนในเขตจังหวัดพังงาและระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรในโรงเรียนทั้งหมด 12 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

โรงเรียนสตรีระนอง

โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จ.ระนอง

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนกะปงพิทยาคม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จ.พังงา

โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

Image00001

Image00017

Image00019

Image00027

Image00031

Image00035