สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ “กิจกรรม : การติดตามความก้าวหน้าการทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3”

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ “กิจกรรม : การติดตามความก้าวหน้าการทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิชาการให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และก้าวขึ้นสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตาม และให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว

DSC 0018

DSC 0044

DSC 0039

DSC 0051

DSC 0069

DSC 0034

DSC 0029

DSC 0089

DSC 0032

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/regpkru/photos/?tab=album&album_id=2123262861282434