มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับโควตา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพโดย : อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์

52792

52793

52794

52795

52796

52797

52798

52799

52800

52801

52802

S 1810437

S 1810438

S 1810439